Skip to content

BADANIE CZYNNIKÓW WPLYWAJACYCH NA WYDAJNOSC PRACY

10 miesięcy ago

221 words

BADANIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Zagadnienie mierzenia wydajności pracy ma podstawowe znaczenie metodyczne dla określania osiągniętych w praktyce wyników, natomiast analiza czynników decydujących o wydajności pracy ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na wzmożenie wydajności pracy oraz warunków temu sprzyjających. Czynników wpływających na wydajność w budownictwie, jak zresztą i w innych dziedzinach gospodarki narodowej, jest tak wiele i są one tak różnorodne, że można je jedynie klasyfikować w pewnych grupach o różnym stopniu ważności zależnie od różnych rodzajów budownictwa. Ogólnie biorąc czynnikami determinującymi wydajność są: inwestycje i człowiek. O ile pierwsze wymagają nakładów pracy uprzedmiotowionej, pochodzącej z akumulacji, o tyle drugie w doraźnym działaniu nakładów tych nie wymagają. Bardziej szczegółowo podzielić można czynniki, wpływające na wydajność w budownictwie, na nast pujące grupy: – organizacja produkcji i pracy, – środki i metody produkcji, a więc czynniki techniczno-produkcyjne, wyrażające się głównie w rozwoju postępu technicznego w odniesieniu do środków produkcji, a w rozwoju mechanizacji – w odniesieniu do metod produkcji, – materialne zainteresowanie pracowników, – kwalifikacje pracowników i polityka personalna, – czynniki socjologiczne, psychiczne, fizjologiczne. [przypisy: brico karnisze klinkierowa, brico karnisze, brico karnisze grafitowa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze jorapol płońsk studzienki wodomierzowe