Skip to content

ETAPY (FAZY) KIEROWANIA

2 lata ago

230 words

ETAPY (FAZY) KIEROWANIA. Sposób postępowania przy wszelkiego rodzaju procesach kierowania powinien być w zasadzie oparty, podobnie jak to ma miejsce przy organizowaniu, na niezbędnych etapach (fazach) znanych z cyklu organizacyjnego. Przeciętny czas trwania etapów (faz) w kierowaniu jest niewątpliwie krótszy niż w organizowaniu. Oparcie kierowania na podstawowych fazach i przestrzeganie ich kolejności zapewnia systematyczność myślenia i działania w procesie kierowania. Zgodnie z pierwszym etapem cyklu organizacyjnego, mającego za zadanie postawienie określonego celu działania – w procesie kierowania etap ten polegać będzie przede wszystkim na podjęciu decyzji przez kierownika i postawieniu kierowanej grupie wyraźnie określonych elementów tego działania, z wyznaczeniem środków i sposobów, jakie należy zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel. Podjęcie decyzji przez kierującego zespołem musi być oparte na wszechstronnej informacji. Decyzja z reguły p owinna być oparta na rozważeniu różnych jej wariantów i dokonaniu właściwego wyboru, który w szczególnych warunkach może być optymalny. Jako zasadę należy przyjąć, że ten etap kierowania nie polega tylko wyłącznie na zaznajomieniu określonego zespołu z celem działania, lecz z reguły na takim uświadomieniu zespołu, aby zamierzone działanie było zgodne z jego pojęciem dobra określonej instytucji. [więcej w: olx opole, jorapol płońsk, bricoman jaworzno godziny otwarcia ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman jaworzno godziny otwarcia jorapol płońsk olx opole