Skip to content

Inna wada metody wartosciowej jest przyjmowanie do obliczen wskaznika wartosci globalnej produkcji

10 miesięcy ago

219 words

Inną wadą metody wartościowej jest przyjmowanie do obliczeń wskaźnika wartości globalnej produkcji, na którą składają się prefabrykaty i dostawy innych zakładów, na wytworzenie których w badanym zakładzie w ogóle nie zużyto żadnej pracy. Chociaż określanie wydajności w jednostkach naturalnych jest dla przedsiębiorstwa i budowy wygodniejsze, to jednak znaczna liczba różnorodnych robót budowlanych stanowi niemałą przeszkodę dla stosowania tej metody (wyjątkiem są roboty inżynierskie, w których z reguły występuje mało rodzajów robót). b. Metody ekonomiczne, posiłkujące się rozważaniami porównawczymi dynamiki rozwojowej budownictwa z innymi gałęziami gospodarki narodowej w oparciu np. o ruchy cen, o rozwój ogólnego zatrudnienia w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej itp. c. Metody techniczno-badawcze, posiłkujące się analizą stosowaną przy technicznym normowaniu pracy, np. chronometrażem, fotografią dnia roboczego itp. d. M etody fizjologicznych badań pracy, posiłkujące się analizą pomiarów wysiłków fizjologicznych pracy żywej; metody te nie nadają się do stosowania w budownictwie, lecz raczej w stałych zakładach fabrycznych, na stałych stanowiskach roboczych. Mierzenie wydajności pracy w budownictwie, jak w każdej innej produkcji, powinno być dokonywane w sposób systematyczny w oparciu o ustaloną metodykę i z określoną częstością. [patrz też: bricoman warszawa wilanów, wiata garażowa projekt, brico oława ]

Powiązane tematy z artykułem: brico oława bricoman warszawa wilanów wiata garażowa projekt