Skip to content

METODY MIERZENIA WYDAJNOSCI PRACY W BUDOWNICTWIE

2 lata ago

192 words

METODY MIERZENIA WYDAJNOŚCI PRACY W BUDOWNICTWIE. Charakterystyczną cechą stosowanych u nas w praktyce metod mierzenia wydajności pracy jest preferencja wskaźników typu ogólnego. Jakkolwiek metody mierzenia wydajności pracy w budownictwie, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, ze względu na znaczną różnolitość procesów budowlanych, muszą się rzeczywiście opierać na wskaźnikach typu ogólnego, to jednak nie oznacza to, aby wyrzekać się mierzenia wydajności pracy za pomocą jednostek naturalnych wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, a w szczególności w tych rodzajach budownictwa, w których mierzenie to jest stosunkowo nietrudne (budownictwo inżynierskie, drogowe, wodne itp. ). Obserwowane częściowo zanikanie metody mierzenia wydajności pracy za pomocą jednostek naturalnych (m, m2, T, sztuka), niezbędne przecież dla kontroli na budowie i w przedsiębiorstwie, tłumaczy się w pewnym stopniu preferencją potrzeb wyższych szcze bli administracji państwowej, które z natury rzeczy wymagały i wymagają dla swoich potrzeb wskaźników wyłącznie typu ogólnego (przerób jednego robotnika zatrudnionego w produkcji podstawowej, nakład pracy w odniesieniu do 1 m3 przestrzeni zabudowanej domu mieszkalnego itd. ). [podobne: bricoman warszawa wilanów, wiata garażowa projekt, jorapol płońsk ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman warszawa wilanów jorapol płońsk wiata garażowa projekt