Skip to content

NIEKTÓRE ELEMENTY TEORII ZARZADZANIA (KIEROWANIA)

2 lata ago

212 words

NIEKTÓRE ELEMENTY TEORII ZARZĄDZANIA (KIEROWANIA) . 2. 6. 1. DANE OGÓLNE Jeszcze do niedawna przypuszczano, że wiadomości techniczne i technologiczne kierownika wystarczają do kierowania przez niego działalnością podwładnych. Obecnie jednak w miarę coraz trudniejszych do koordynacji procesów produkcyjnych staje się coraz bardziej zrozumiałe, że samo tylko wykształcenie techniczne nie wystarcza, aby zdobyć umiejętności niezbędne do koordynowania działalności podległego zespołu podwładnych i że potrzebne są do tego specjalne umiejętności oparte na przesłankach naukowych, tym większe im większa jest liczba podwładnych i im trudniejsza jest koordynacja określonych procesów produkcyjnych. Problem definicji zarządzania i kierowania jest ciągle jeszcze sporny, a rozbieżności w pojmowaniu tych pojęć są niejednokrotnie wręcz przeciwstawne. Wynika to w znacznym stopniu z tego, że oba pojęcia są tak ze sobą związane, że ścisłe oddzielenie jest nieraz trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Przyjmując, że termin kierowania odnosi się do ludzi, a termin zarządzania do środków i przedmiotów pracy, należy pamiętać, że w zarządzaniu biorą udział ludzie; a więc zawiera ono w sobie również czynności kierowania. [podobne: brico karnisze, rezerwacja sal sggw, brico karnisze na ścianę ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze brico płyta osb rezerwacja sal sggw