Skip to content
2 lata ago

195 words

Ogólną zasadą, jaką należałoby stosować w realizacji budownictwa, jest pozostawianie kierownikom dużej samodzielności działania, większej niż na tym samym szczeblu pracowniczym w przemyśle fabrycznym. Jest to zrozumiałe ze względu na specyfikę i rozproszenie placów budowy na wielkim terenie (np. dla robót instalacyjnych – na terenie całego kraju), nieraz znacznie oddalonych od zarządu przedsiębiorstw. Wiele pracy włożono w określenie cech, jakim powinna odpowiadać osoba obciążona funkcją kierowania, jednakże mozolnie budowana ogólna teoria cech kierowniczych ze szczególnym ich wyliczeniem okazała się w praktyce mało przydatna. Obecnie uważa się, że me liczyła się ona z trzema warunkującymi się wzajemnie elementami, a mianowicie: postępowaniem człowieka, środowiskiem, w którym ten człowiek działa oraz rodzajem zadań, które wykonuje. Uwzględniając te elementy można ustalić w pełni cechy rzeczywiście niezbędne dla pełnienia funkcj i kierowniczych, na określonym stanowisku i w określonym środowisku dla każdego stanowiska kierowniczego. Ponadto każde stanowisko kierownicze powinno mieć określony zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. [podobne: brico płyta osb, powierzchnia zabudowy definicja, bricoman warszawa wilanów ]

Powiązane tematy z artykułem: brico płyta osb bricoman warszawa wilanów powierzchnia zabudowy definicja