Skip to content

STAN WYDAJNOSCI PRACY W BUDOWNICTWIE

2 lata ago

221 words

STAN WYDAJNOŚCI PRACY W BUDOWNICTWIE. Podstawowym i wyjściowym miejscem badań stanu wydajności pracy w budownictwie powinno być miejsce powstawania produkcji budowlanej, tj. budowa oraz przedsiębiorstwo budowlane. Systematyczna i sumienna rejestracja nakładu pracy z podziałem na rodzaje robót i określenie tego nakładu, w odniesieniu do jednostek naturalnych produkcji (m, m2, T, sztuka), jest obowiązkiem budowy i przedsiębiorstwa, a dobra orientacja kierownika budowy oraz zarządu przedsiębiorstwa w aktualnym stanie wydajności pracy głównych rodzajów robót jest podstawowym obowiązkiem tych organów. Warunkiem należytej wydajności pracy na budowie jest opracowanie właściwej metody wykonywania prac i właściwa organizacja produkcji. Supremacja znaczenia organizacji w trudnych warunkach, w jakich przebiega produkcja budowlana, sprawia, iż nawet dobra metoda wykonania przy nieracjonalnej organizacji może być znacznie mniej wydajna w porównaniu nawet z gorszą metodą realizacji jednak w warunkach dobrej organizacji. Tłumaczy to częściowo przyczynę niektórych niepowodzeń lepszych, nowocześniejszych metod technologicznych. Stąd ustalić można zasadę, iż w budownictwie, jak w każdej innej produkcji, wydajność, metoda wykonania, zastosowane środki oraz forma organizacji – stanowią nierozerwalny kompleks, a rozważania o wydajności bez uwzględnienia tego minimalnego kręgu zależności byłyby mało celowe. [przypisy: studzienki wodomierzowe, bricoman biala podlaska, deski na bricoman biala podlaska ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman biala podlaska rezerwacja sal sggw studzienki wodomierzowe