Skip to content

WPLYW CZYNNIKÓW TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH NA WZROST WYDAJNOSCI PRACY (WPLYW POSTEPU TECHNICZNEGO)

2 lata ago

190 words

WPŁYW CZYNNIKÓW TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH NA WZROST WYDAJNOŚCI PRACY (WPŁYW POSTĘPU TECHNICZNEGO). Postęp techniczny w budownictwie jest poważną dźwignią w podnoszeniu wydajności pracy, jednakże tylko w przypadku równoczesnego podnoszenia poziomu organizacji produkcji i pracy (oraz przy właściwym powiązaniu tego postępu z rachunkiem ekonomicznym). Postęp techniczny w budownictwie należy rozumieć kompleksowo, a więc zarówno w dziedzinie projektowania technicznego, właściwych środków i metod wykonawstwa budowlanego oraz odpowiedniego wyposażenia zaplecza technicznego. Cechą postępu technicznego, w odróżnieniu od organizacji pracy wymagającej niemal wyłącznie pracy myśli, jest niemal z reguły konieczność dodatkowych nakładów pracy uprzedmiotowionej w postaci wyposażenia w nowe maszyny budowlane, w postępowe zaplecze techniczne, wytwórnie, nowe materiały budowlane itp. W ten sposób dzięki nowej technice powstają sprzyjające warunki dla znacz nego podwyższenia wydajności pracy, przy czym te korzystne wyniki osiągnięte być mogą tylko przy jednoczesnym wzroście kwalifikacji zawodowych uczestników oraz podniesieniu poziomu organizacji, nieodłącznie związanych z efektywnym zastosowaniem nowej techniki. [więcej w: brico loteria, rezerwacja sal sggw, brico lubsko ]

Powiązane tematy z artykułem: brico loteria brico lubsko rezerwacja sal sggw