Skip to content

WPLYW ORGANIZACJI PRODUKCJI I PRACY NA WYDAJNOSC PRACY

2 lata ago

269 words

WPŁYW ORGANIZACJI PRODUKCJI I PRACY NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Wpływ organizacji produkcji na wydajność pracy jest oczywisty. W wyniku dobrej organizacji, w szczególności opartej na zasadach pracy równomiernej (rytmicznej), powstają pełne możliwości rozwinięcia zdolności i chęci do pracy wykonawców. Dobra organizacja stwarza atmosferę ładu i porządku na budowie (w przedsiębiorstwie), zabezpiecza odpowiedni front robót, stawia do dyspozycji we właściwym czasie materiały, sprawne maszyny i urządzenia. Natomiast wadliwa organizacja pracy uniemożliwia wykazanie zdolności pracownika i osiągnięcie należytej wydajności pracy, a w związku z tym i spodziewanej zapłaty (co jest częstym powodem fluktuacji kadr w poszukiwaniu lepszych warunków pracy). Specyficzne warunki, w jakich odbywa się produkcja budowlana, wpływają na to, że rezerw wydajności pracy należy w znacznej części poszukiwać w organizacji pracy i to rozumianej kompleksowo, a więc na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych i na zapleczu technicznym budownictwa. Podstawową tezą w tej dziedzinie jest, iż dobra organizacja musi poprzedzić zwiększenie wydajności pracy, dlatego też bez podniesienia poziomu organizacji budowy, przedsiębiorstwa i zaplecza technicznego nie można oczekiwać większego wzrostu wydajności, gdyż braki organizacyjne będą automatycznie ten wzrost hamować. Niewłaściwa organizacja pracy przyczynia się w znacznym stopniu do ekstensywnych form gospodarowania, polegających na realizacji planów (nieraz za wszelką cenę) głównie za pomocą powiększania liczebności załóg, zamiast intensywnych metod gospodarowania polegających przede wszystkim na szerokim stosowaniu postępu organizacyjnego. [więcej w: brico oława, bricoman warszawa wilanów, bricoman biala podlaska ]

Powiązane tematy z artykułem: brico oława bricoman biala podlaska bricoman warszawa wilanów