Skip to content

Zuzycie pary wynosi srednio 45 kG

2 lata ago

138 words

Zużycie pary wynosi średnio 45 kG i niekiedy przekracza 60 kG/KMh. Bardziej ekonomiczne są pompy o wydajności ponad 60 m3/h z dwukrotnym rozprężaniem pary. Praktyczna wysokość ssania, liczona do osi cylindra pompy, nie przekracza 7 m. Sterowanie w pompie nowej nastawiane jest w wytwórni, a pompy naprawionej – w warsztatach, wobec czego nie należy i nie trzeba przy nim nic poprawiać w czasie prący. Uruchamiając pompę po raz pierwszy trzeba napełnić wodą pompę i rurę ssawną, gdyż powietrza zawartego w pompie nie można inaczej usunąć. Do zalania pompy i rury, w braku przewodu obwodowego od rury tłocznej do ssawnej, należy zdjąć górną pokrywę pompy z przegrodą zaworową i unieść zawory ssawne; gdy istnieje przewód obwodowy, to zalanie nie wymaga otwierania pompy. [przypisy: brico loteria, powierzchnia zabudowy definicja, studzienki wodomierzowe ]

Powiązane tematy z artykułem: brico loteria powierzchnia zabudowy definicja studzienki wodomierzowe