Skip to content

Aktualny stan wydajnosci w budownictwie polskim nie jest latwy do ustalenia

2 lata ago

165 words

Aktualny stan wydajności w budownictwie polskim nie jest łatwy do ustalenia. Stosunkowo najlepiej opracowane dane zarówno u nas, jak i za granicą dotyczą budownictwa mieszkaniowego typu masowego. Szczegółowe nakłady pracy dla tego rodzaju budownictwa są ustalone zarówno dla pracy żywej, świadczonej przez pracowników fizycznych na placu budowy w produkcji podstawowej, jak również dla prac pomocniczych. Można również określić nakłady pracy na produkcję prefabrykatów budowlanych. Natomiast nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy wykonywanej przez pracowników umysłowych oraz nakłady pracy usługowej na zapleczu produkcyjnym nie są w budownictwie naszym dostatecznie określone. Brak jest również w tym zakresie źródłowych materiałów zagranicznych. Wydajność pracy w budownictwie we wszystkich krajach, a w tej liczbie i u nas, charakteryzuje się tendencją wzrostu, będącą następstwem rozwoju mechanizacji w uprzemysłowieniu budownictwa, post pów naukowej organizacji w budownictwie, systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych itd. [podobne: bricoman biala podlaska z kamienia, bricoman biala podlaska, olx opole ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman biala podlaska olx opole wiata garażowa projekt