Skip to content

BADANIE CZYNNIKÓW WPLYWAJACYCH NA WYDAJNOSC PRACY

2 lata ago

221 words

BADANIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYDAJNOŚĆ PRACY. Zagadnienie mierzenia wydajności pracy ma podstawowe znaczenie metodyczne dla określania osiągniętych w praktyce wyników, natomiast analiza czynników decydujących o wydajności pracy ma istotne znaczenie z punktu widzenia ich wpływu na wzmożenie wydajności pracy oraz warunków temu sprzyjających. Czynników wpływających na wydajność w budownictwie, jak zresztą i w innych dziedzinach gospodarki narodowej, jest tak wiele i są one tak różnorodne, że można je jedynie klasyfikować w pewnych grupach o różnym stopniu ważności zależnie od różnych rodzajów budownictwa. Ogólnie biorąc czynnikami determinującymi wydajność są: inwestycje i człowiek. O ile pierwsze wymagają nakładów pracy uprzedmiotowionej, pochodzącej z akumulacji, o tyle drugie w doraźnym działaniu nakładów tych nie wymagają. Bardziej szczegółowo podzielić można czynniki, wpływające na wydajność w budownictwie, na nast pujące grupy: – organizacja produkcji i pracy, – środki i metody produkcji, a więc czynniki techniczno-produkcyjne, wyrażające się głównie w rozwoju postępu technicznego w odniesieniu do środków produkcji, a w rozwoju mechanizacji – w odniesieniu do metod produkcji, – materialne zainteresowanie pracowników, – kwalifikacje pracowników i polityka personalna, – czynniki socjologiczne, psychiczne, fizjologiczne. [przypisy: brico karnisze klinkierowa, brico karnisze, brico karnisze grafitowa ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze jorapol płońsk studzienki wodomierzowe