Skip to content

Dlatego zarzadzanie mozna równiez uwazac za jeden z rodzajów kierowania ludzmi

2 lata ago

205 words

Dlatego zarządzanie można również uważać za jeden z rodzajów kierowania ludźmi. Można również pod pojęciem zarządzania rozumieć nadawanie ogólnego kierunku działalności, a pod pojęciem kierowania – szczegółowe realizowanie tego kierunku działalności. Dlatego też nie pozbawiony jest słuszności pogląd, że pojęcie zarządzania odnosi się raczej do działalności wszelkiego rodzaju instytucji jako całości, natomiast kierowanie – do działalności określonych węższych zespołów ludzkich (np. kierownictwa budowy lub robót). Z tych względów omówiono w rozdziale głównie problematykę kierowania, w mniejszym zaś stopniu problematykę zarządzania w rozumieniu instytucjonalnym. Punktem wyjścia dla techniki kierowania jest zasada, że każda komórka organizacyjna (przedsiębiorstwa, budowy itp. ) określonej instytucji musi posiadać jednostkę kierowniczą (kierownika). Konieczność określenia funkcji kierowniczej, jej zakresu działania i odpowied zialności powinna być w budownictwie rygorystycznie przestrzegana ze względu na istniejące w nim obiektywne trudności organizacyjne, w szczególności w warunkach polowych rozproszonych placów budowy, bowiem trudności te w warunkach niekorzystnych i przy niewłaściwym kierowaniu mogą doprowadzić do chaosu organizacyjnego. [patrz też: brico namysłów, bricoman biała podlaska godziny otwarcia, studzienki wodomierzowe ]

Powiązane tematy z artykułem: brico namysłów bricoman biała podlaska godziny otwarcia studzienki wodomierzowe