Skip to content

FUNKCJE, DECYZJE I STYLE ZARZADZANIA

2 lata ago

151 words

FUNKCJE, DECYZJE I STYLE ZARZĄDZANIA. Funkcje zarządzania w instytucjach gospodarczych, a więc i w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, wynikają z ich struktury organizacyjnej i polegają przede wszystkim na czynnościach regulujących planowanie, przygotowanie produkcji, kontrolę, zaopatrzenie materiałowe i inne środki produkcji, rachunkowość itp. Decydowanie jest istotnym elementem działania każdego zarządzającego, a umiejętność powzięcia decyzji powinna być podstawową jego cechą. Problematyka decydowania doczekała się w nauce i w praktyce znacznego rozwoju, a sama klasyfikacja rodzajów decyzji waha się w szerokich granicach począwszy od decyzji odruchowych, aż do decyzji opartych na technikach optymalizacji matematycznej. Matematyczne techniki optymalizacji decyzji oparte na modelach logiczno-matematycznych, będących jednak zawsze uproszczeniem rzeczywistości, stanowią wielką pomoc dla kierowników, ale nie wyręczają ich całkowicie w powzi ciu właściwych decyzji. [przypisy: stara brico karnisze, brico karnisze, brico karnisze biała ]

Powiązane tematy z artykułem: brico karnisze brico loteria brico rolety