Skip to content

Inna wada metody wartosciowej jest przyjmowanie do obliczen wskaznika wartosci globalnej produkcji

2 lata ago

219 words

Inną wadą metody wartościowej jest przyjmowanie do obliczeń wskaźnika wartości globalnej produkcji, na którą składają się prefabrykaty i dostawy innych zakładów, na wytworzenie których w badanym zakładzie w ogóle nie zużyto żadnej pracy. Chociaż określanie wydajności w jednostkach naturalnych jest dla przedsiębiorstwa i budowy wygodniejsze, to jednak znaczna liczba różnorodnych robót budowlanych stanowi niemałą przeszkodę dla stosowania tej metody (wyjątkiem są roboty inżynierskie, w których z reguły występuje mało rodzajów robót). b. Metody ekonomiczne, posiłkujące się rozważaniami porównawczymi dynamiki rozwojowej budownictwa z innymi gałęziami gospodarki narodowej w oparciu np. o ruchy cen, o rozwój ogólnego zatrudnienia w poszczególnych gałęziach gospodarki narodowej itp. c. Metody techniczno-badawcze, posiłkujące się analizą stosowaną przy technicznym normowaniu pracy, np. chronometrażem, fotografią dnia roboczego itp. d. M etody fizjologicznych badań pracy, posiłkujące się analizą pomiarów wysiłków fizjologicznych pracy żywej; metody te nie nadają się do stosowania w budownictwie, lecz raczej w stałych zakładach fabrycznych, na stałych stanowiskach roboczych. Mierzenie wydajności pracy w budownictwie, jak w każdej innej produkcji, powinno być dokonywane w sposób systematyczny w oparciu o ustaloną metodykę i z określoną częstością. [patrz też: bricoman warszawa wilanów, wiata garażowa projekt, brico oława ]

Powiązane tematy z artykułem: brico oława bricoman warszawa wilanów wiata garażowa projekt