Skip to content

Metody mierzenia wydajnosci pracy w budownictwie, ze wzgledu na rózny rodzaj przeprowadzonych analiz wyników mierzenia

2 lata ago

175 words

Metody mierzenia wydajności pracy w budownictwie, ze względu na różny rodzaj przeprowadzonych analiz wyników mierzenia, można podzielić w sposób następujący: a. Metody statystyczne, wynikające z celowo zaprojektowanej rejestracji nakładów pracy, przy czym jednostkami pomiarowymi wydajności mogą być: – jednostki naturalne (np. m3 wykopu, m3 muru itp. ) jako najbardziej operatywne i przydatne dla kierownictwa budowy i przedsiębiorstwa, chociaż trudne do wyliczenia z powodu znacznej ilości asortymentu robót, – jednostki ogólne techniczne, dotyczące całych obiektów (np. m3 przestrzeni zabudowanej, m2 powierzchni użytkowej), istotnie ważne dla przedsiębiorstwa oraz wyższych organów administracji państwowej, – jednostki wartościowe (np. wartość produkcji budowlanej w zł w przeliczeniu na jednego robotnika produkcji podstawowej) istotnie ważne dla wyższych organów administracji państwowej; mierzenie wydajności pracy w jednostkach wartościowych ma szer eg istotnych wad, między innymi te, że wskaźniki wydajności pracy są zniekształcane ze względu na częste zmiany rodzajów (asortymentów) robót. [patrz też: jorapol płońsk, brico rolety, brico płyta osb ]

Powiązane tematy z artykułem: brico płyta osb brico rolety jorapol płońsk