Skip to content

MODYFIKOWANE POLIMERY GR-S

2 lata ago

207 words

MODYFIKOWANE POLIMERY GR-S ORAZ JEGO LATEKSY Wprowadzenie. W związku z rozwojem przemysłu kauczuków syntetycznych wyłoniło się wiele zagadnień, które wymagały rozwiązania. Z biegiem czasu wiele z nich zostało opracowanych, gdyż równolegle z postępem w dziedzinie produkcji prowadzono intensywnie prace badawcze. Wyniki tych prac zgromadzono w jednym ośrodku informacyjnym, co znacznie ułatwiało wymianę zdobytego doświadczenia. Z chwilą rozwiązania problemu wielkości produkcji, wysunęło się ważne zagadnienie jednolitości produkowanych materiałów. Wprowadzenie bardzo ścisłych norm umożliwiło ostateczne osiągnięcie w wielu fabrykach dość dobrych wyników, pomimo znacznych trudności początkowych. Stopniowo, w miarę zdobywanego doświadczenia, zaczął się wyłaniać właściwy kierunek prac w tej dziedzinie. Standardowy GR-S nadawał się do wielu celów. Posiadał on jednak szereg braków, z których zdawano sobie sprawę. Do pewnych celów trzeba było stworzyć nowe materiały. Laboratoria badawcze dostarczyły ich wiele, przy czym każdy z nich musiał przejść przez zwykle stosowaną kolejność badań – najpierw na skalę pół- techniczną, następnie na skalę techniczną – po czym otrzymane produkty poddawano próbom. [podobne: brico rolety , czasy angielskie pdf , czasy angielskie pdf na ścianę ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rolety czasy angielskie pdf tynki zewnętrzne cena za m2