Skip to content

Scisly proces eliminacji prowadzony jest w dalszym ciagu

2 lata ago

188 words

Z dużej ilości wyprodukowanych materiałów znaczną część odrzucano jako bezużyteczną, pozostałą poddano szczegółowym badaniom. Ścisły proces eliminacji prowadzony jest w dalszym ciągu. Z olbrzymiej ilości nowych materiałów zaledwie kilka wykazało bardzo dobre własności. Po dokładnym ich zbadaniu i określeniu możliwości zastosowania, przystąpiono do produkcji tych materiałów na dużą skalę. W chwili obecnej produkcja różnych odmian GR-S dorównuje prawie produkcji standardowego GR-S. Niezależnie od tego dalsze badania prowadzone są bez przerwy. Odmiany polimerów GR-S. Standardowy GR-S jest materiałem nadającym się do wszystkich celów; w r. 1942 wyprodukowano go 2244 ton, w r. 1943 – HU 778 ton, w r. 1944 – 669977 ton, a w r. 1945 – 755 627 ton. Ciekawe jest, że mimo braku doświadczenia w zakresie produkcji GR-S na dużą skalę, w metodzie produkcji nie wprowadzono żadnych większych zmian od maja 1942 r. Należy zaznaczyć, że stopniowe zastępowanie w tym okresie kauczuku naturalnego przez GR-S nie było połączone z obniżeniem się własności odpowiednich produktów. [patrz też: brico rolety , czasy angielskie pdf , czasy angielskie pdf na ścianę ]

Powiązane tematy z artykułem: brico rolety czasy angielskie pdf tynki zewnętrzne cena za m2