Skip to content

WYDAJNOSC PRACY W BUDOWNICTWIE

2 lata ago

281 words

WYDAJNOŚĆ PRACY W BUDOWNICTWIE . 3. 1. ZNACZENIE WYDAJNOŚCI PRACY W BUDOWNICTWIE Podniesienie wydajności pracy stanowi jedno z podstawowych zadań gospodarki uspołecznionej. Wzmożenie wydajności pracy decyduje w ostatecznym wyniku o wzroście produkcji i z kolei o wzroście konsumpcji, dlatego też temu istotnemu problemowi w budownictwie wypadnie poświęcić nieco więcej miejsca. Budownictwo wyróżnia się wśród innych gałęzi gospodarki narodowej znamienną specyfiką swej podstawowej jednostki gospodarczej, jaką jest przedsiębiorstwo budowlane, jak też swoistą technologią produkcji budowlanej. Specyficzne cechy budownictwa i warunki z nich wynikające sprawiają, że zarówno organizacja, jak i zarządzanie w budownictwie znajdują się w obiektywnie trudniejszych warunkach niż organizacja i kierownictwo w zakładach przemysłowych wytwórczych. Poza obiektywnymi trudnościami organizacyjnymi nie brak w budownictwie powodów subiektywnych, które pogarszają nie łatwe z istoty rzeczy zadania organizacyjne tej gałęzi gospodarki narodowej. Dlatego też specyfika warunków pracy w budownictwie powoduje, iż organizacja pracy i produkcji wysuwa się na czoło zadań tej gałęzi gospodarki narodowej. Podstawowym punktem wyjścia dla generalnej poprawy poziomu organizacyjnego w budownictwie powinno być dążenie do największego upodobnienia metod organizacji w budownictwie do metod organizacji zakładu wytwórczego, co już częściowo realizuje się w budownictwie poprzez uprzemysłowienie budownictwa, mechanizację, pracę rytmiczną (metoda pracy równomiernej) itd. Rozwój techniczny i wzrost wydajności pracy w budownictwie nie nadążał dotychczas za przemysłem. Ze względu na to, że od budownictwa zależy stopień zaspokojenia najistotniejszych potrzeb socjalnych i kulturalnych społeczeństwa, problem wydajności pracy w budownictwie jest jednym z głównych zagadnień współczesnej kultury materialnej. [podobne: studzienki wodomierzowe, czasy angielskie pdf, wiata garażowa projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: czasy angielskie pdf studzienki wodomierzowe wiata garażowa projekt