Skip to content

Zarzadzajacy przekazuje podwladnym zarzadzenia za pomoca zlecen, które w budownictwie maja najczesciej charakter zadan, sformulowanych niekiedy w postaci konkretnych instrukcji

2 lata ago

217 words

Zarządzający przekazuje podwładnym zarządzenia za pomocą zleceń, które w budownictwie mają najczęściej charakter zadań, sformułowanych niekiedy w postaci konkretnych instrukcji. Aby zlecenie było wykonane zgodnie z intencją zarządzającego, niezbędne jest zastosowanie określonego systemu bodźców materialnych mających na celu zachętę do wykonania zlecenia oraz zastosowanie argumentów moralnych. Zlecenia, bodźce i argumenty są integralnymi składnikami zarządzania i mają w nim różny udział w zależności od charakteru, czyli stylu zarządzania. Jest oczywiste, że nie istnieje jedyny model optymalnego stylu zarządzania, bowiem zależy on od okoliczności i warunków związanych z zarządzaniem, od osób zarządzających i osób wykonujących zarządzenia. J. Zieleniewski na podstawie wielkości udziału podstawowych składników (zlecenia, bodźce i argumenty) w zarządzaniu wyodrębnia dwie główne grupy stylów zarządzania: style tzw. dyrektywne z odm ianami (w pewnym zakresie zbliżone do autokratycznych) oraz tzw. integratywne (w pewnym zakresie zbliżone do demokratycznych). W budownictwie, jak i w innych gałęziach gospodarki narodowej stosowane są wszystkie odmiany stylów zarządzania, z tym, że z uwagi na rozproszenie budownictwa i jego specyfikę częściej występują formy zarządzania dyrektywnego. [patrz też: brico płyta osb, bricoman biala podlaska, studzienki wodomierzowe ]

Powiązane tematy z artykułem: brico płyta osb bricoman biala podlaska studzienki wodomierzowe